Tractaments

Psicologia

INFÀNCIA - ADOLESCÈNCIA
Avaluació i diagnòstic
Transtorns de conducta
Control emocional
Ruptura familiar
TDA-H
Mutisme selectiu

ADULTS
Teràpia Individual
Ansietat i depressió
Bloqueig emocional
Problemes de comunicació
Adaptació al canvi

Psicopedagogia

Dificultats en l’aprenentatge
Dèficit en l’adquisició de lecto-escriptura
Discalcúlia
Dislèxia
Fracàs escolar
Tècniques d’estudi
Sistema Euglia

Tartamudesa

Especialista en Tartamudesa
Tractament per a nens, joves i adults
Avaluació i diagnòstic diferencial: no fluència i tartamudesa
Orientació i pautes als pares i a l’escola
Informes per tramitació de la discapacitat
Tractament online

Logopèdia

Trastorn específic del llenguatge
Retard en l’adquisició del llenguatge i la parla
Problemes de l’articulació
Dislàlies
Deglució atípica